Filter
Kontakt: baza.drvna@mps.hr

Info

Poštovani korisnici,

Vlada Republike Hrvatske donijela je Strategiju razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020. Ova Strategija je prvi nacionalni akt planiranja, izrađen nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, kojim se planira strateški razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja sukladno načelima i politikama održivog gospodarstva i razvoja ruralnih prostora.

Prvo prioritetno područje razvoja za programsko razdoblje Strategije upravo je uspostava ove Baze podataka, koja ima za svrhu utvrđivanje potencijala u preradi drva i proizvodnji namještaja. Baza će služiti i za sustavno predlaganje strukturnih promjena radi usmjeravanja razvoja ovih djelatnosti na proizvode s tržišnim potencijalom i veće dodane vrijednosti. Namjera je kroz Bazu povezati proizvođače u lancu stvaranja vrijednosti kao i druge ključne međuovisne sudionike: gospodarski i javni sektor, znanstvenu zajednicu, krajnje potrošače kao i širu javnost.

Baza otvara mogućnost efikasnije međusobne suradnje na realizaciji zajedničkog cilja, a to je stvaranje održivog i konkurentnog gospodarstva prerade drva i proizvodnje namještaja.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE